Державний устрій

Президент

Президент Республіки є головою держави. Президент стежить за дотриманням Конституції, забезпечує функціонування законодавчої, виконавчої та судової влади. Президент є гарантом незалежності, територіальної цілісності та безпеки Республіки Вірменія. Президент обирається громадянами Республіки Вірменія на п’ятирічний термін.

Законодавча влада

У Вірменії вищим органом законодавчої влади є Національні збори Республіки Вірменія – Азагін жохов. Національні Збори складається 131 депутата, Національні Збори П’ятого п'ятого скликання виборів (131 парламентарів: 90 пропорційне і 41 за мажоритарною системою) відбулося 6 травня, 2012 р. Національні Збори обирається за допомогою всенародних виборів, на п'ятирічний термін.

Виконавча влада

Виконавчу владу здійсню є Уряд Республіки Вірменія. Уряд складається з Прем'єр-міністра і міністрів. Президент, на основі консультацій з депутатськими фракціями Національних Зборів, призначає Прем’єр-міністром особу, яка користується довірою більшості депутатів, а якщо це неможливо, то обирається особа, яка користується довірою найбільшої кількості депутатів. Президент Республіки Вірменія за пропозицією Прем'єр-міністра призначає членів Уряду та звільняє їх з посади.

Судова влада

Правосуддя в Республіці Вірменія здійснюють тільки суди - у відповідності з Конституцією та законами. У Республіці Вірменія діють суди першої інстанції загальної юрисдикції, Апеляційний Суд і Касаційний Суд, а у передбачених законом випадках і спеціалізовані суди. Вищою судовою інстанцією Республіки Вірменія, окрім питань конституційного правосуддя, є Касаційний Суд, котрий покликаний забезпечувати одноманітне застосування закону. Конституційне правосуддя в Республіці Вірменія здійснюється Конституційним Судом. Незалежність судів гарантується Конституцією та законами. У встановленому Конституцією та законом порядку формується та діє Рада правосуддя. Прокуратура Республіки Вірменія є єдиною системою, яку очолює Генеральний прокурор. Прокуратура діє в межах повноважень, наданих їй Конституцією, на підставі закону.

МЗС РА
офіційний веб-сайт
Подвійне
громадянство
Електронна
віза
Заява про видачу візи