Бізнес у Вірменії

Короткий огляд інвестиційної політики

Інвестиційна політика Республіки Вірменія є частиною загальної економічної політики уряду Республіки Вірменія і розглядається як один з найважливіших засобів економічного розвитку. Інвестиційна політика спрямована на формування сприятливого інвестиційного та ділового середовища, зростання прозорості регулюючого середовища, виявлення конкурентних переваг країни, зростання обсягів інвестицій, здійснюваних у Вірменії, розвиток ринкової інфраструктури, на базі всього цього, вирішення питань економічного розвитку. Подальший процес науково-технічного і промислового розвитку країни багато в чому обумовлений розробкою цілеспрямованої інвестиційної політики і її ефективним здійсненням. Як і у всіх країнах, що розвиваються, забезпечення зростання інвестицій, здійснюваних у Республіки Вірменія, вирішує найважливіші питання, такі як: створення робочих місць, залучення особливих для ринкової економіки ноу-хау (загальне та фінансове управління, маркетинг, нові технології, навички і т. п.), вихід на нові ринки, можливості доступу на ці ринки.

По відношенню до інвестицій Республіки Вірменія оголосила і здійснює політику «відкритих дверей», і цей ліберальний підхід закріплений в законодавстві, зокрема: в Законі «Про іноземні інвестиції» Республіки Вірменія , прийнятому в 1994 році, в Концепції Інвестиційної політики, затвердженої в 2005 році, і в регулюючих економічне середовище інших законодавчих актах, що стосуються інвестицій.

Інвестиційна політика Республіки Вірменія сформувалася і здійснюється на ліберальних засадах і спрямована на інтеграцію Вірменії у всесвітню економіку.

Основними принципами інвестиційної політики Республіки Вірменія є:

 • застосування ліберальних принципів економічної діяльності в інвестиційній сфері;
 • забезпечення привабливості і стабільності законодавства, що регулює інвестиції;
 • забезпечення рівних, не дискримінаційних економічних умов для іноземних та внутрішніх інвесторів;
 • надання національного режиму та режиму найбільшого сприяння іноземним інвесторам та інвестиціям;
 • забезпечення захисту законних інтересів інвесторів та інвестицій.

Основними цілями інвестиційної політики Республіки Вірменія є:

 • забезпечення стабільного економічного зростання і підвищення рівня життя населення за допомогою підвищення економічної активності,
 • збільшення обсягів інвестицій та створення сприятливого інвестиційного клімату.

Для формування сприятливого інвестиційного середовища та збільшення обсягів іноземних і внутрішніх інвестицій, особлива важливість надається проблемі подолання бюрократичних перешкод в інвестиційному середовищі.

Стимулювання інвестицій, наявність їх значних обсягів в економіці було і залишається вирішальним фактором для забезпечення прийнятних темпів і обсягів економічного розвитку РВ.

З метою поліпшення інвестиційного середовища та стимулювання інвестицій, уряд Республіки Вірменія прагне здійснити кілька першочергових кроків, якими є наступні:

 • Щоб уникнути нерівномірного регіонального розвитку країни та стимулювання інвестицій у регіонах здійснюються цільові заходи – розвиток економічних інфраструктур, зв'язку та комунікацій, застосування ефективної системи стимулювання і сприяння. Разом з цим будуть продовжені розробка та здійснення комплексних програм регіонального розвитку.
 • Враховуючи сучасні тенденції прямих іноземних інвестицій, такі як прогресивне збільшення ваги інвестицій в наукомістких галузях, робляться кроки для істотної зміни структури конкурентних переваг країни, де поступово має зменшуватися роль наявності природних ресурсів і дешевої робочої сили, в той же час повинні стати вирішальними «створені активи», такі, як кваліфіковані кадри, науково-технічні структури, розвиненість інфраструктури. Особлива увага приділяється розвитку комунікативних та інформаційних технологій та їх широкого застосування. На даний час ці технології є одними з основних стратегічних напрямків політики державного розвитку.
 • Здійснення більш спрямованого і активного співробітництва з Діаспорою посередництвом формування обопільно довірчого та вигідного середовища.
 • Формування відповідної світовим стандартам системи страхування з метою захисту інвестицій від можливих інвестиційних ризиків.

Зовнішньоекономічне співробітництво

Зовнішньоекономічне співробітництво Республіки Вірменія сформувалося і здійснюється на ліберальних принципах. Головними напрямками зовнішньоекономічного співробітництва є: інтегрування Республіки Вірменія у всесвітню економіку, стимулювання експорту, залучення інвестицій, створення сприятливих умов для розвитку зовнішньоекономічної діяльності, розвиток інфраструктур, що підвищують ефективність зовнішньоекономічної діяльності і т. д.

Проведення узгодженої зовнішньоекономічної політики обумовлено поглибленням двосторонньої та багатосторонньої співпраці в рамках вже існуючих пріоритетів, а також встановленням найбільш сприятливих для Вірменії нових зв’язків.

У цьому напрямку здійснюється цілеспрямована діяльність, зокрема:

 • укладання з боку Вірменії багатосторонніх і двосторонніх міжнародних договорів у торговельно-економічній сфері,
 • організація та проведення засідань міжурядових комісій з торговельно-економічного та науково-технічного співробітництва, а також виконання домовленостей, досягнутих під час спільних засідань,
 • надання консультаційної, організаційної та іншої допомоги учасникам, що представляють вірменську продукцію на республіканських і міжнародних торговельно-промислових виставках.

Подальшому поглибленню торговельно-економічного співробітництва з зарубіжними країнами сприятиме діяльність торговельних представництв (представників) Вірменії за кордоном, зокрема, в Російській Федерації та країнах Євросоюзу, а також початок роботи торгового представника Вірменії в США.

Джерело: Міністерство економіки Республіки Вірменія

 

МЗС РА
офіційний веб-сайт
Подвійне
громадянство
Електронна
віза
Заява про видачу візи